2020

Jungmann, N., Wesdorp, P. & Madern, T. (2020). Stress sensitief werken in het sociale domein. Inzichten en praktische handvatten voor hulp en dienstverleners. Nieuwegein: Bohn, Stafleu, Van Loghum

2017

Jungmann, N. Madern, T. (2017) Basisboek aanpak schulden. Noordhoff Uitgevers B.V. 

Jungmann, N. Wesdorp, L.P., Schruer, H.D.L.M. (2017) De eindjes aan elkaar knopen. De update. Den Haag: Platform31

Jungmann, N. Wesdorp, L.P. (2017) Mobility Mentoring. Hoe inzichten uit de hersenwetenschap leiden tot een betere aanpak van armoede en schulden. Den Haag: Platform31

2016

Jungmann, N., Doorn, L. van, & Gelauff-Hanzon, C. (2016). Sociale innovatie in beeld. Kansen en uitdagingen. Utrecht: Kenniscentrum voor sociale innovatie.

Jungmann, N., & Madern, T. (2016). Duurzame verbetering van gezond financieel gedrag. Droom of werkelijkheid? Den Haag: Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid

2015

Jungmann, N., Wesdorp, L.P., & Duinkerken, G. (2015). De eindjes aan elkaar knopen. Den Haag: Vereniging Nederlandse Gemeenten/Platform31

2012

Jungmann, N., Moerman, A.J., Schruer, H.D.L.M., & Berg, I. van den (2012). Paritas passé. Debiteuren en crediteuren in de knel door ongelijke incassobevoegdheden. Den Haag: KBvG

Jungmann, N. (2012). Schuldenproblematiek. Een vraagstuk in transitie. Utrecht: Hogeschool Utrecht

2011

Jungmann, N., & Van Iperen, F. (2011). SchuldPreventiewijzer. Den Haag: Ministerie van Financiën

2010

Schut, M., & Jungmann, N. (2010). Schuldhulpverlening. Strategische keuzes voor gemeenten. Utrecht: Divosa

2007

Combrink-Kuiters, L., Jungmann, N., Peters, S.L., & Groeneveld J. (2007). Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2006. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers

2006

Jungmann, N. (2006). De rechter als stok achter de deur: de schaduwwerking van de Wsnp. Den Haag: Raad voor de Rechtspraak

Combrink-Kuiters, L., & Jungmann, N. (2006). Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand. Kwantitatieve gegevens 2005. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers

2005

Jungmann, N., & Combrink-Kuiters, L. (2005). Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

2004

Combrink-Kuiters, L., & Jungmann, N. (2004). Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers

2003

Jungmann, N. (2003). Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand.Amsterdam: Raad voor Rechtsbijstand

2002

Jungmann, N. (2002). Niet alle uitvallers zijn afvallers! Een onderzoek naar uitval in de integrale schuldhulpverlening.Utrecht: Project Integrale Schuldhulpverlening

2001

Jungmann, N., Niemeijer, E., & Voert, M.J. ter (2001). Van schuld naar schone lei. Evaluatie Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.Den Haag: WODC 2001