2019

Jungmann, N., & Madern, T. (2019). The Netherlands. In: T. Kadner Graziano, J. Bojars, & V. Sajadova, (2019). A Guide to Consumer Insolvency Proceedings in Europe. UK, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.

Madern, T., Teeffelen, L. van & Jungmann, N. (2019). De impact van financiële problemen. In: R.F. Feenstra, M.A. Broeders, & Ph.W. Scheurs (red.). Insolad. De Curator en de Faillet. Deventer: Wolters Kluwer

2018

Madern, T, Teeffelen, L., Jungmann, N. (2018) De impact van financiële problemen. In: Feenstra, R. F. , Broeders, M.A., Schreurs, Ph, w. (2018) De curator en de failliet. Jaarboek Insolad. Wolters Kluwer

Jungmann, N. Madern, T. Anderson, M. (2018) Over het belang van materiele dienstverlening in het gedwongen kader. In: Bosker, J., Vogel, de , V. Bitter, L. (2018) Professionele ankers. Liber Amicorum Anneke Menger. Utrecht: Hogeschool Utrecht (K/P)

2016

Jungmann, N. (2016). De impact van schulden op het dagelijks leven. In: Wilken, J-P., & Bergen, A. van (red.), Handboek werken in de wijk (pp. 221 – 230). Amsterdam: Uitgeverij SWP

2014

Jungmann, N. (2014). Een effectieve aanpak van schuldhulpverlening. In: Blik, H., Bollinger, S., Linde, M. van de, & Ewijk, H. van, (red). SJD en de nieuwe kwetsbaarheid. Een caleidoscopische blik op 25 jaar sociaal-juridische dienstverlening. Amsterdam: SDU

Jungmann, N., & Geuns, R. van (2014). De psychologie van schuld. Hoe screening de schuldhulpverlening kan helpen. In: Verhagen, S., Linders, L. & Ham, M. (red.),Verlossing van schuld en boete. Onorthodoxe oplossingen voor onbetaalde rekeningen.Amsterdam: Uitgeverij Van Gennep

Jungmann, N., Anderson, M. (2014) De illusie van een schone lei. In: Verhagen, S., Linders, L. & Ham, M. (red.),Verlossing van schuld en boete. Onorthodoxe oplossingen voor onbetaalde rekeningen.Amsterdam: Uitgeverij Van Gennep

2013

Madern, T. & Jungmann, N. (2013). De Nederlandse visie, praktijk en ervaringen inzake het inzetten van vrijwilligers in de budget- en schuldhulpverlening. In: Vrijwilligers in de budget- en schuldhulpverlening. Beleidsaspecten, (juridische) aandachtspunten en praktische tips (pp. 121 – 136). Antwerpen: Politeia

2010

Jungmann, N. & Huls, N.J.H. (2010). Debt counselling in the shadow of the Court: the Dutch experience. In: Niemi, J., Ramsay, I. & Whitford, W.C. (Eds.), Consumer Credit, Debt and Bankruptcy. Comparative and International Perspectives(pp. 419-439). Oxford: Hart Publishing

2008

Huls, N.J.H., & Jungmann, N. (2008). Bedoelde en onbedoelde effecten van de Wsnp, in het bijzonder op crediteurengedrag. In: Boom, W.H. van, Giesen, I. & Verheij, A.J. (red.), Gedrag en privaatrecht, Over gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken.Den Haag: Boom juridische uitgevers

2003

Huls, N.J.H., Jungmann, N., & Niemeijer, E. (2003). Can voluntary debt settlement and consumer bankruptcy coexist? The development of Dutch Insolvency law. In: Niemi-Kieslilainen, J. & Withford, W.C., & Ramsay, I. (Eds.),Consumer bankruptcy in global perspectiveOxford: Hart Publishing